Trung tâm trợ giúp

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Về Backcom Exness

Backcom Exness là gì?

Backcom Exness là chương trình hoàn trả lại phí giao dịch cho nhà giao dịch thông qua đối tác giới thiệu (IB). Qua đó nhà giao dịch có thể nhận lại phí giao dịch khi giao dịch trên sàn Exness.

Thời gian nhận Backcom Exness?

Thời gian hoàn trả tự động tại backcomex.com là vào lúc 11h-12h hàng ngày theo giờ Việt Nam. Tuy nhiên mỗi đối tác (IB) sẽ có một khung giờ hoàn trả của riêng họ.

Mức chiết khấu của tôi là bao nhiêu?

Mức chiết khấu mà bạn nhận được là 98% do backcomex.com hỗ trợ. Bạn có thể yêu cầu mức chiết khấu 100% bằng cách liên hệ với CSKH và cần đủ điều kiện để nhận.

Loại tài khoản nào không nhận được Backcom?

Có 2 loại tài khoản không nhận được Backcom Exness:

1. Social_Standard
2. Social_Pro

Tự tạo đường liên kết để nhận hoa Hồng từ giao dịch của mình có được không?

Việc này không được thực hiện. Hệ thống của Exness sẽ phát hiện những người dùng sử dụng đường liên kết đối tác của chính mình để nhận hoa hồng từ giao dịch của mình. Exness có quyền ngừng trả hoa hồng cho những khách hàng thực hiện việc này.

Về Exness

Phí giao dịch Exness là gì?

Phí giao dịch trên Exness thường bao gồm spread và/hoặc commission tùy thuộc vào loại tài khoản và cặp tiền giao dịch. Spread là sự khác biệt giữa giá mua và giá bán.

Spread Exness là gì?

Spread trên Exness là sự khác biệt giữa giá mua và giá bán của một cặp tiền tệ hoặc tài sản tài chính khác trên nền tảng giao dịch của họ. Đây là một phần của các chi phí giao dịch mà người dùng phải thanh toán khi thực hiện giao dịch trên Exness.

Làm sao để thay đổi đối tác Exness?

Để thay đổi đối tác Exness bạn cần thực hiện một vài bước để có thể chuyển từ đối tác này sang đối tác khác. Xem hướng dẫn tại đây.

Các vấn đề khác